Golf VII 1.2

Grupa D
1 do 3 dana 4 do 6 dana 7 do 10 dana 11 do 15 dana 16+
dana
47.5 42.5 36.25 33.33 30.41

|

Golf VII 1.2

Cena Golf VII 1.2

po danu u evrima

1 do 3 dana
47.5
4 do 6 dana
42.5
7 do 10 dana
36.25
11 do 15 dana
33.33
16+
dana
30.41


Cena je na bazi "sve uključeno"
* U cenu najma nije uključeno gorivo
(detaljnije o ceni najma)