Renault Fluence 1.5 Diesel

Grupa FPLUS
1 do 3 dana 4 do 6 dana 7 do 13 dana 14 do 20 dana 21 do 29 dana 30+
dana
55.4 45.74 39.84 37.26 35.39 33.92

|

Renault Fluence 1.5

Cena Renault Fluence 1.5 Diesel

po danu u evrima

1 do 3 dana
55.4
4 do 6 dana
45.74
7 do 13 dana
39.84
14 do 20 dana
37.26
21 do 29 dana
35.39
30+
dana
33.92


Cena je na bazi "sve uključeno"
* U cenu najma nije uključeno gorivo
(detaljnije o ceni najma)